civilinė sauga

civilinė sauga
civilinė sauga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliajai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių naudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremaliosios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams. Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistema pradėta kurti 1991 10 15 – įsteigta Krašto apsaugos departamento Gelbėjimo ir civilinės saugos tarnyba, 1992 03 09 reorganizuota į Krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamentą. Priėmus ↑ Civilinės saugos įstatymą, sukurta civilinės saugos ir gelbėjimo sistema, kurią sudaro: Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija; Ekstremaliųjų situacijų valdymo centras; ↑ Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos; Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; ministerijų, apskričių, kitų valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių priešgaisrinės, žmonių paieškos ir gelbėjimo, kitos teritorinės gyventojų įspėjimo ir informavimo, evakavimo ir civilinės saugos tarnybos, ūkio subjektų civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijos; aplinkos stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos yra svarbiausi šios sistemos struktūros elementai, jas sudaro: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai; bendrosios ir specialiosios paskirties profesionalieji ir savanoriškieji junginiai; savivaldybių priešgaisrinės tarnybos. Civilinei saugai vadovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Didelio masto ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus organizuoja LR Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (apskrityse, miestuose, rajonuose – apskričių ir savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijos). santrumpa(-os) CS atitikmenys: angl. civil protection rus. гражданская защита ryšiai: dar žiūrėkcivilinės saugos departamentas dar žiūrėkcivilinės saugos įstatymas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • civilinė sauga — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civil protection — civilinė sauga statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civil protection — civilinė sauga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • гражданская защита — civilinė sauga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • critical infrastructure — ypatingos svarbos infrastruktūra statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Gyvybiškai svarbus turtas arba jo dalys, ūkio, informacinių sistemų, specialiai įrengtų teritorijų, įrenginių ir konstrukcijų visuma, būtina visuomeninėms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ypatingos svarbos infrastruktūra — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Gyvybiškai svarbus turtas arba jo dalys, ūkio, informacinių sistemų, specialiai įrengtų teritorijų, įrenginių ir konstrukcijų visuma, būtina visuomeninėms funkcijoms palaikyti, įskaitant… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Ekstremaliųjų situacijų komisija — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Emergency Commission — Ekstremaliųjų situacijų komisija statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. atitikmenys: angl. emergency management plan… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • emergency management plan — Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”